מפרישים לפנסיה? מגיעה לכם הלוואה בתנאים והריביות המשתלמות ביותר בשוק. מלאו את השאלון כדי לבדוק את זכאותכם להלוואה בתנאים אופטימליים.

האם הינך שכיר או עצמאי?
מהו סכום ההלוואה שהינך מבקש?
מהי ההכנסה החודשית הממוצעת שלך?
כמה בממוצע הינך משלם לקרן הפנסיה מידי חודש?
האם הינך בעל נכס (דירה או בית)?
שם
טלפון

*למען הסר ספק ולצורך הזהירות חברת “קליאנטלה” (להלן: “החברה”) אינה הגורם המממן ו/או המלווה ו/או חברת ביטוח ו/או חברת הלוואות ו/או כל גוף פיננסי אחר. לחברה אין כל שייכות או קשר כזה או אחר מול חברות המימון ו/או חברות הביטוח ו/או כל גוף מממן ו/או בנקאי אחר. החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא אל מול הבנקים וגופי המימון תוך ליווי צמוד של הלקוח מתוך מטרה למציאת ההלוואה האופטימלית ביותר ללקוחותיה.