מהיום משלמים על כל ההלוואות שהצטברו לכם משלל הגופים בצורה מסודרת,פרקטית ונוחה.חברתנו תשלח לכם את אנשי המקצוע המובילים בישראל כדי לאחד לכם את ההלואות,לאשר הלוואה ולשפר את דירוג האשראי.התאמה מיוחדת למסורבי בנקים! מלאו את השאלון כדי לבדוק את זכאותכם לשירותים שלנו בתנאים אופטימליים.

שאלון בדיקה לזכאות להלוואה

האם הינך שכיר או עצמאי?
האם הינך משלם משכנתא או בעל נכס ששולם במלואו?
מהו השווי המוערך של הנכס שלך ?
האם בצעת פעם תהליך לאיחוד הלוואות?
אם הינך גם מבקש הלוואה מהו הסכום שתרצה ?
שם
טלפון

* הלוואות אישיות הניתנות באמצעות חברות מימון העובדות בשת”פ עם קליאנטלה מציעות שיעורי אחוזים שנתיים (APR) של 8.49%-35.99%.  התעריפים הנמוכים ביותר דורשים תשלום אוטומטי ותשלום חלק מהחוב הקיים ישירות. הלוואות כוללות תנאי החזר של 6 עד 84 חודשים. לדוגמה, אם תקבל הלוואה של 10,000 ש”ח  עם טווח של 36 חודשים ו-17.59% APR (הכוללת ריבית שנתית של 13.94% יחד עם 5% ריבית חד פעמית ), תקבל 9,500 ש”ח בחשבונך ויהיה לך תשלום חודשי נדרש של 341.48 ש”ח. במהלך חיי ההלוואה, התשלומים שלך יסתכמו ב- 12,293.46 ש”ח. ה-APR על ההלוואה שלך עשוי להיות גבוה יותר או נמוך יותר וייתכן שהצעות ההלוואה שלך לא יהיו זמינות לטווח ארוך. התעריף בפועל תלוי בניקוד האשראי, היסטוריית השימוש באשראי, טווח ההלוואה וגורמים אחרים. איחור בתשלומים או חיובים ועמלות עוקבים עלולים לייקר את עלות ההלוואה בריבית קבועה שלך. אין עמלה או קנס על פירעון מוקדם של הלוואה.

חברתנו אינה בנק אלא חברת מדיה המספקת שירותי שיווק לחברות מימון.תנאי מימון ההלוואה עשויים להשתנות בהתאם לדרישות בגופים המממנים.

* Personal loans made through Clienttela feature Annual Percentage Rates (APRs) of 8.49%-35.99%. Lowest rates require Autopay and paying off a portion of existing debt directly. Loans feature repayment terms of 6 to 84 months. For example, if you receive a $10,000 loan with a 36-month term and a 17.59% APR (which includes a 13.94% yearly interest rate and a 5% one-time origination fee), you would receive $9,500 in your account and would have a required monthly payment of $341.48. Over the life of the loan, your payments would total $12,293.46. The APR on your loan may be higher or lower and your loan offers may not have multiple term lengths available. Actual rate depends on credit score, credit usage history, loan term, and other factors. Late payments or subsequent charges and fees may increase the cost of your fixed rate loan. There is no fee or penalty for repaying a loan early.