ישראלים רבים זכאים להלוואה מקרנות המדינה וגופים חיצוניים בריביות תומכות ומשתלמות. מלאו את השאלון כדי לבדוק את זכאותכם להלוואה בתנאים אופטימליים.

שאלון בדיקה לזכאות להלוואה

האם הינך שכיר או עצמאי?
מהי ההכנסה החודשית הממוצעת שלך?
האם לא חזרו לך שיקים ב-24 החודשים האחרונים?
האם הינך מוגבל בבנק או שיש לך תיקים פתוחים בהוצאה לפועל?
מהו סכום ההלוואה שהינך מבקש?
שם
טלפון