ישראלים רבים זכאים להלוואה מקרנות המדינה וגופים חיצוניים בריביות תומכות ומשתלמות. מלאו את השאלון כדי לבדוק את זכאותכם להלוואה בתנאים אופטימליים.

שאלון בדיקה לזכאות להלוואה

האם הינך שכיר או עצמאי?
מהי ההכנסה החודשית הממוצעת שלך?
במידה ואין לך נכס,האם חזרו לך שיקים ב-24 החודשים האחרונים?
במידה ואין לך נכס,האם הינך מוגבל בבנק או שיש לך תיקים פתוחים בהוצאה לפועל?
במידה והינך בעל נכס,האם תהיה מעוניין בהצעה לשיפור דירוג אשראי?
מהו סכום ההלוואה שהינך מבקש?
האם תרצה בדיקה להחזר מס כספי?
שם
טלפון

*למען הסר ספק ולצורך הזהירות חברת “קליאנטלה” (להלן: “החברה”) אינה הגורם המממן ו/או המלווה ו/או חברת ביטוח ו/או חברת הלוואות ו/או כל גוף פיננסי אחר. לחברה אין כל שייכות או קשר כזה או אחר מול חברות המימון ו/או חברות הביטוח ו/או כל גוף מממן ו/או בנקאי אחר. החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא אל מול הבנקים וגופי המימון תוך ליווי צמוד של הלקוח מתוך מטרה למציאת ההלוואה האופטימלית ביותר ללקוחותיה.