שאלון מלא להחזר מס שבח  Tax Backers

מס שבח משולם על כל נכס נדלנ”י מדירה ועד למשרד או קרקע. נא למלא את השאלון ולנסות לעזור ללקוח לאתר את מספר השומה שלו.

1. 
שם פרטי + שם משפחה
2. 
טלפון נייד
3. 
האם מכרת נכס נדל"ן בשש שנים האחרונות ושילמת מס שבח? (מ 2015 עד 2021) אם כן - באיזו שנה?
4. 
איזה נכס מכרת?
5. 
מה גובה מס השבח ששולם?
6. 
מהו מספר השומה? (מצוי בשובר מס השבח /בידי עוה"ד שטיפל בעיסקה.במידה ולא מצא לציין שיפיק אחת מהמקור המוסמך).
7. 
מה שם עוה"ד/משרד עוה"ד שטיפל לך במכירה?
8. 
9. 
הערות

מרכז המומחים לביטוח

שם מלא
טלפון
האם סוכן הביטוח הוא  קרוב משפחה שלך?
האם עשית בדיקה לרפורמה החדשה של משרד האוצר בביטוחי הבריאות שמשפרת את הכיסויים בפוליסה?
האם הינך בין הגילאים 34-64?
האם עברת ניתוח במהלך 12 החודשים האחרונים?
האם הינך משלם עבור ביטוחים באופן פרטי עבורו ועבור בת/ן זוג  לפחות 200 ₪ בחודש (לא קולקטיב) עבור ביטוחי בריאות ו/או חיים ו/או תאונות ו/או מחלות ו/או ביטוח חיים למשכנתא?
אופיר דיין מרכז  המומחים לביטוח ופיננסים יהיו אלה שיבדקו את כל נושא ההוזלה. מאשר את בדיקת תיק הביטוח ע"י מומחה מוסמך מטעם החברה?
באיזו שעה יהיה לך נוח לשוחח?
שמו של רו"ח המטפל בתיק (על הנציג לציין)?
הערות נוספות