ישראלים רבים זכאים להלוואה מקרנות המדינה וגופים חיצוניים בריביות תומכות ומשתלמות. מלאו את השאלון כדי לבדוק את זכאותכם להלוואה בתנאים אופטימליים.

שאלון בדיקה לזכאות להלוואה

האם הינך שכיר או עצמאי?
מהי ההכנסה החודשית הממוצעת שלך?
האם לא חזרו לך שיקים ב-24 החודשים האחרונים?
האם הינך מוגבל בבנק או שיש לך תיקים פתוחים בהוצאה לפועל?
האם יש בבעלותך נכס או שהנך משלם משכנתא?
מהו סכום ההלוואה שהינך מבקש?
האם תרצה בדיקה להחזר מס כספי?
שם
טלפון

*למען הסר ספק ולצורך הזהירות חברת “קליאנטלה” (להלן: “החברה”) אינה הגורם המממן ו/או המלווה ו/או חברת ביטוח ו/או חברת הלוואות ו/או כל גוף פיננסי אחר.הריביות יכולות לנוע בין 1.5%-12% + פריים תלוי בדירוג האשראי של הלקוח. לחברה אין כל שייכות או קשר כזה או אחר מול חברות המימון ו/או חברות הביטוח ו/או כל גוף מממן ו/או בנקאי אחר. החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא אל מול הבנקים וגופי המימון תוך ליווי צמוד של הלקוח מתוך מטרה למציאת ההלוואה האופטימלית ביותר ללקוחותיה.