1. האם בין השנים 2014-2019 עבדת כשכיר?
2. האם האם מנכים לך מס הכנסה בתלוש ?
3. האם היית בהפסקת עבודה? (הפסקת עבודה - לפחות חודש אחד ללא הכנסה לדוגמה: שהייה בחו"ל)
4. האם שילמת בין 2014-2019 כספים מכיסך לביטוח חיים או לביטוח חיים למשכנתא ?(אם כן רשום חברת ביטוח)
5. מהו השכר החודש הממוצע שלך?
שם
טלפון